Bestuur

Het bestuur van Stichting IJsselkring-Kinderfonds is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: de heer J.H. van Gaalen
  • Secretaris/thesaurier: de heer H.J.W. van der Kracht
  • Bestuurslid: de heer J. de Roos

De secretaris/thesaurier is belast met de dagelijkse leiding. De werkzaamheden hiertoe worden in samenwerking met de controller van het fonds uitgevoerd.

  • Controller: mevrouw B.M. Amting