Historie

De Stichting IJsselkring-Kinderfonds en haar voorlopers bestaan meer dan veertig jaar. De stichting is in die jaren voornamelijk actief geweest in, en heeft gewerkt in opdracht van, de gemeente Doetinchem.

De Stichting IJsselkring is ontstaan uit eerdere fusies van Stichting Panda (buurt-en clubhuiswerk), Stichting Welzijn Ouderen Doetinchem (ouderenwerk) en Stichting Hameland van Nispenhof (maatschappelijk werk). In 1994 is hieruit de Stichting Welzijn Doetinchem ontstaan en op 31 december 2002 is dit de Stichting IJsselkring, welzijn en hulpverlening geworden. Vanaf 1998 heeft de stichting ook kleinere opdrachten uitgevoerd voor andere gemeenten en woningcorporaties in de Achterhoek. De gemeente Doetinchem is altijd de grootste opdrachtgever/financier geweest.

Vanaf 1998 is, i.v.m. budgetfinanciering en een gezonde financiële bedrijfsvoering, een reserve gevormd. Na overdracht van medewerkers en activiteiten van de Stichting IJsselkring naar Buurtplein BV op 1 januari 2015 is, medio 2015 middels een statutenwijziging, het IJsselkring-Kinderfonds tot stand gekomen. De reserve van Stichting IJsselkring vormt nu het vermogen van het fonds dat wordt ingezet t.b.v. kinderen in armoede en met achterstand in de gemeente Doetinchem.