Privacy verklaring

Stichting IJsselkring-Kinderfonds wil:

  •  het welzijn van kinderen in armoede en met achterstand in gemeente Doetinchem bevorderen;
  •  sociale uitsluiting voorkomen;
  •  duurzame sociale stijging bevorderen

en biedt financiële en/of materiele hulp aan individuen, groepen, projecten of activiteiten. Uw betrokkenheid is heel belangrijk voor Stichting IJsselkring Kinderfonds, zoals wanneer u een aanvraag doet voor een financiële bijdrage en/of materiële hulp.
Graag informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Stichting IJsselkring-Kinderfonds is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en doet dit zorgvuldig. Dit betekent dat we vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan, maatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en uw gegevens verwijderen wanneer we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Stichting IJsselkring Kinderfonds. Je dient je ervan bewust te zijn dat Stichting IJsselkring Kinderfonds niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. IJsselkring Kinderfonds respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De momenten waarop wij uw persoonsgegevens ontvangen
Stichting IJsselkring Kinderfonds ontvangt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via onze websites, post, e-mail of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ontvangen via derden in het kader van onze dienstverlening.
Bijvoorbeeld: u wilt een financiële/materiële bijdrage aanvragen voor een project van uw organisatie of voor uw kind. Wij ontvangen in dat geval uw persoonsgegevens via webformulieren of via e-mail of telefoon.
Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens ontvangen in het kader van verschillende relaties. Zo kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens ontvangen als contactpersoon van een organisatie. U doet bijvoorbeeld een aanvraag voor een financiële bijdrage namens uw stichting. In dat geval verwerkt het IJsselkring Kinderfonds uw persoonsgegevens per relatie, voor de juiste dienstverlening.

Persoonsgegevens
Stichting IJsselkring Kinderfonds kan – afhankelijk van de situatie – de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

  • voorletters, voornaam en achternaam;
  • geboortedatum;
  •  adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
  • IBAN;
  • eventuele overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het aanvragen van een bijdrage.

Doeleinden
Stichting IJsselkring Kinderfonds verwerkt persoonsgegevens voor een goede, efficiënte en verbetering van dienstverlening die bijdraagt aan het kunnen verwezenlijken van onze missie. Stichting IJsselkring Kinderfonds verwerkt bepaalde persoonsgegevens gebaseerd op minimaal een van de volgende grondslagen als genoemd in artikel 6 AVG: toestemming van de betrokkene.
In het kader van onze dienstverlening kan Stichting IJsselkring Kinderfonds persoonsgegevens uitwisselen met derden. Bijvoorbeeld: u doet een aanvraag voor een fiets. In dat geval geven wij uw naam door aan de leverancier, zodat de betreffende leverancier u kan helpen bij het uitzoeken van een fiets.
Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Stichting IJsselkring Kinderfonds zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die wij in deze privacyverklaring noemen. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, vanwege wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Stichting IJsselkring Kinderfonds maatregelen getroffen. Onze hostingpartij waar wij de website hebben ondergebracht maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.
Wij houden algemene gegevens bij voor onze website. Dit betekent dat, als je onze website bezoekt, het ip adres van je computer wordt opgeslagen en het tijdstip en de duur van je bezoek. Onze website maakt gebruik van Cookies. Daarmee kunnen wij het bezoekgedrag op de website analyseren. Een Cookie wordt meegestuurd met een pagina en op de server opgeslagen. Bij het openen van de website wordt de vraag gesteld of je het gebruik van Cookies accepteert. Wanneer je niet accepteert kan de website minder goed werken. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

U hebt verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens
U hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens. Wanneer u een verzoek doet, willen wij in de eerste plaats beoordelen of we uw verzoek kunnen behandelen. Dat kan bijvoorbeeld als wij uw identiteit kunnen vaststellen of wanneer u langer dan zes maanden geleden een vergelijkbaar verzoek deed.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04-02-2019. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.