Procedure

Aanvragen kunnen uitsluitend via de website worden ingediend. Er is een formulier voor individuele aanvragen en een formulier voor aanvragen ten behoeve van projecten/activiteiten. Het formulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Na het indienen ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht.

Individuele aanvragen
Ten behoeve van een individuele aanvraag wordt geen contant geld verstrekt aan de aanvrager. Met lokale leveranciers zijn en worden afspraken gemaakt over de levering van goederen aan de aanvrager. De leverancier stuurt na levering van de goederen aan de aanvrager de nota naar IJsselkring-Kinderfonds. Ook de vergoeding van lidmaatschappen vindt plaats aan de vereniging of organisatie waarvan aanvrager lid wil worden en niet aan de aanvrager zelf. Nadat de thesaurier een besluit heeft genomen wordt de aanvrager zo spoedig mogelijk via e-mail ingelicht.

Klik hier voor het aanvraagformulier

Project / activiteit aanvragen
Deze aanvragen kunnen door personen, organisaties, verenigingen, werkgroepen worden ingediend. Indien een aanvraag positief is beoordeeld zal in overleg tussen de aanvrager en de thesaurier worden afgesproken op welke wijze en wanneer de bijdrage van het fonds zal worden overgemaakt en hoe verantwoording zal plaatsvinden. Structurele loon- en organisatiekosten worden niet vergoed.

Klik hier voor het aanvraagformulier